علی و سارا و ماه رمضان...

علی و سارا یک شب درمیان سحر بیدار می شن و با ما غذا می خورن و نماز می خونن و بعدش هم خواب!
علی تا پریروز فکر می کرد کله گنجشکی یعنی بامیه! و هی کله گنجشکی می خواست!
سارا همچنان در ساعات مختلف مشغول افطار کردن هست!!

/ 1 نظر / 16 بازدید