نیش می زنه و درد هم داره خوب!

 

نشسته ام و مشغول آماده کردن غذا برای ناهار!
سارا هنوز خوابیده و علی مشغول بازی!
یهیو صدای گریه ای طولانی و عمیق علی بلند می شه !
با عجله می رم سمتش که پشت مبل ها مشغول بازی بود . می بینم صاف و بدون حرکت خودشو چسبونده به دیوار و مثل چی! داره گریه می کنه!تا برسم بهش می گم : چی شد مامانی؟سرش رو یه سمتی می  چرخونه!
خاک برسرم! شیر پسرم از دیدن یه پشه اینطور زده بود زیر گریه!

/ 6 نظر / 19 بازدید
ساغر

خب درد داره خیلی... من تو خواب گریه میکنم از دست این پشه ها!‌حالا خوبه علی تونسته تا صب صب کنه! (تا صبح صبر کنه!)

xبانو!

[نگران] من طلاق میخوووووام!!!

راحله

سلام شیر پسرمنم از مگس و مورچه و اینا میترسه[خجالت] گلهاتون رو لینک کردم.

سروناز

ای جوووووونم، شیرینم، یه بوس محکم باید می کردیش اول

رویا

چه باحال. ديدن داشته اين صحنه[قهقهه]