اندر حکایت خانه ما ...

دیشب علی و سارا موقع خواب سر پتو (دقت کردید پتو) با هم دعوا می کردند!
علی جیغ می کشید من سردمه!
سارا گریه می کرد من یخ کردم!
من توی سرم می زدم که ای خدا مردم از گرما!
دوباره علی حمله می کرد و سارا جییغ می کشید و من توی سرم می زدم!
سه باره علی یه نیشگون از سارا گرفت و سارا هم که انگار گلوله خورده باشد هوااااااااااااااااااااااار!
آقامون هم خونسرد مشغول جدال پرندگان خشمگین با خوک‌های کثیف  (انگری بردز) بودند!
نتیجه اخلاقی:
ما فرهنگ آپارتمان نشینی خوبی داریم

/ 0 نظر / 16 بازدید