اسم برازنده‌ای براي دختری...

.

"ماه تي‌تي" تركيب واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ماه است و تی‌تی!

ماه همان ماه است كه قيافه‌اش شبيه همه‌ی معشوقه‌های جهان بوده از اول اول تا همين اواخر كه ديروز و پريروز است! و "تی‌تی" در مازندران يعنی شكوفه، كه گاه اسم برازنده‌ای می‌شود براي دختری كه بوی مه می‌دهد و شالی‌زار و شرجی دريای شمال!

تركيب معنايی‌اش در فارسی به عهده‌ی شما!

.

/ 5 نظر / 10 بازدید
مريم خاله

سلاااااااااااام دخمله گشنگ! خوش اوومدی!

کوچولو يادت نره که تو اين مامان و بابا رو انتخاب کردی. اميدوارم هميشه درکنار اونا با شادی تجربياتی که دوست داشتی رو تجربه کنی و از زندگيت لذت ببری