جمله قصار علی!

این جمله از کیست؟

یک کم آب ِ زیاد بده!

همه گزینه های بعد
علی
وقتی علی آب ِ کم می خواهد
وقتی علی آب ِ زیاد می خواهد
همه گزینه ها بالا به جز گزینه 1

/ 0 نظر / 32 بازدید