زور که نیست!

 

وقتی اجازه انجام کاری رو بهش نمی دم و قاطعیت بکار میبرم و این ساراست که حریفم نمی شه، با اخم می ره یه گوشه می شینه و میگه:

به بابام می گم دوست نداشته باشه!

به عزیزام می گم دعوات کنه!(یعنی مادرشوهر)

اصلا دوست ندارم

باباجی م به من اجازه می ده!

عموپورنگ رو هم دوسش ندارم!

خاله شادونه رو هم دوست ندارم!

فیتیله رو هم دوس ندارم!

پنگول رو هم دوس ندارم!

داداشی رو هم دوس ندارم!

 

/ 5 نظر / 20 بازدید
فاطیما

الهی بگردم. آخی خوب چرا یه کاری می کنین بچه از همه بیزار بشه.[چشمک]

زهرا

آهان! این اون ساراییه که باید باشه. سرکش و مستقل و خودرای!

سروناز

ای ول، اعتراض می کنه بچه ، اعتراض

زینب سادات

ای وااااااااااای سارا جان خاله منو هم دوست نداری؟ من؟![قلب]

مسیر

ای جان [قلب] انقدر با باورهای عاطفی بچه بازی نکنین دچار نوشته های ترازیک بشه