...

 

 به علی آقا می گم قل هو والله و احد رو برام بخون ببینم پسر عزیزم، قشنگم ، نانازم!
دست به کمر می گه: نمی خونم چون تو به حرف من گوش ندادی!!!!
می گم کدوم حرفت!؟
می گه: بهت گفتم برام ساز بخر گفتی نه! من هم گوش نمی دم!
بچه دارم بزرگ می کنم برای خودم!

/ 0 نظر / 4 بازدید