غیرت قورباغه‌ای علی آقا!

در راستای نقاشی کردن خونه و ریخته پاشی و حوصله ای که هی کمتر و کمتر می شه از این همه اسباب و سایل نازنین که روی هم تلنبار شده اند و نکن نکن هایی که در دقیقه صد بار به این دوتا می گم علی آقا فتوا صادر کردند که:

بیا به بابا بگیم مامان رو عوض کنه! خیلی دعوامون می کنه!

/ 2 نظر / 33 بازدید
ح جیمی

بابا دمش گرم

محمد

[مغرور]]]چه ناز است که همدیگر را همدیگر را بقل کردند وباهم مهربان هستند.