گفت گوی من و سارا...

مامانی عید بابایی کی می شه؟
عید بابایی چی هست ؟
همون دیگه عیدش! عید شما بود گفتم روزت مبارک!
گفتم آهان! چند روز دیگه عید بابایی هم میاد!
دست به کمر می ایسته می گه حواست نره براش فکر کنیم یه چیز بخریم براش!
چشمام قشنگ در اومده از جاش! می‌گم حالا چی بخریم ؟
یه دست به کمر و یه دست زیر چونه و می‌گه: یه چیز آقاهونه‌ای!
می خندم و می گم چشم!
مواظب باش حواست نره ها!
چشم
دارم فکر می‌کنم چی می شد این دختر لوس بابا، یه‌کم هم به فکر مامانش بود و این طوری عید مامانش رو به باباجونش یادآوری می‌کرد قطعاً هدیه ارزنده‌تری دریافت می‌کردم!

 

/ 0 نظر / 12 بازدید