یک دونه انار دو دونه انار سیصد دونه انار!

در مقابل این همه زورگویی های علی در قبال سارا خیلی خیلی کم آوردم!
نمی دونم چه عکس العملی انجام بدهم که دلتنگی ها و اشک های سارا رو از بین ببرم!
امان از دست علی و زورگویی اش و ریسه رفتن هاش!

/ 0 نظر / 5 بازدید